header-school

Onze identiteit

De Gabrie Mehenschool is een christelijke school. Wij werken er vanuit het christelijk geloof. Dat inspireert ons in ons onderwijs en in onze omgang met kinderen en ouders, met elkaar en de wereld om ons heen.

Met onze eigen identiteit als basis zoeken wij de ontmoeting met andere geloven. Respect hebben voor elkaars geloof en de tradities en gebruiken die daarbij horen, is voor ons vanzelfsprekend. In onze dagelijkse praktijk komt onze christelijke identiteit terug in de momenten van bezinning aan het begin en het eind van de dag en bij maaltijden op school, als we danken voor het eten.

We vertellen de kinderen Bijbelverhalen en praten er met hen over door: wat leren we van deze verhalen, en van vergelijkbare verhalen uit andere wereldgodsdiensten?

We vieren de christelijke feesten en besteden vanuit nieuwsgierigheid en respect aandacht aan de feesten uit andere godsdiensten.

Interesse?

Bezoek onze school!