Header-ouders

Ouderbijdrage

Basisonderwijs wordt in Nederland volledig door de overheid bekostigd. Toch zijn er uitgaven waarvoor geen geld beschikbaar gesteld wordt: activiteiten als het eindfeest, het afscheid van groep 8, de sinterklaasviering, de kerst- en paasvieringen en sportactiviteiten. Deze zijn alleen mogelijk dankzij de ouderbijdrage.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u informatie over de hoogte van de ouderbijdrage en de kosten voor het schoolreisje.

De ouderbijdrage is vrijwillig, maar we hopen dat iedereen deze zal betalen. U ontvangt het betalingsverzoek van de ouderraad. Eventueel kunt u in termijnen betalen. Kinderen kunnen niet uitgesloten worden als de bijdrage niet wordt betaald.

Wanneer uw kind in de loop van het schooljaar vertrekt, of op school komt, wordt er, uitgaande van tien schoolmaanden, een bedrag per maand verrekend.

Voor vragen over de ouderbijdrage kunt u terecht bij de penningmeester van de ouderraad.

Let op – De bijdrage voor het schoolkamp van groep 8 wordt door de school geïnd. Hiervoor ontvangen de ouders informatie via de groepsleerkracht.

Meer details in de schoolgids

2023-2024