header-school

Praktische informatie

Schooltijden

We werken met het vijf-gelijke-dagen-model: we beginnen alle dagen om 8.30 uur en eindigen om 14.15 uur. De kinderen lunchen op school, met hun leerkracht.

De groepen 1 tot en met 4 hebben vier gelijke dagen, zij zijn op vrijdag om 12.00 uur uit.

Vakanties, vrije en studiedagen en jaarkalender

Amersfoort ligt in de vakantiespreidingsregio midden. Wij volgen deze richtlijnen. Daarnaast hebben onze leerlingen vrij op de studiedagen van het team.

Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie

Kerstvakantie

Voorjaarsvakantie

16 oktober t/m 20 oktober 2023 

25 december 2023 t/m 5 januari 2024 

19 februari 2024 t/m 23 februari 2024 

Goede Vrijdag29 maart 2024 
Tweede Paasdag1 april 2024 
Meivakantie29 april 2024 t/m 10 mei 2024
Hemelvaart9 mei 2024 
Tweede Pinksterdag20 mei 2024 
Zomervakantie15 juli t/m 23 augustus 2024 

Jaarkalender

Klik hier voor Kalender 2023- 2024 Gabrie Mehenschool

Buitenschoolse opvang

BLOS kinderopvang, gevestigd in de Gabrie Mehen school (BLOS locatie Dopheide), opent dagelijks haar deuren voor kinderen in de basisschoolleeftijd (4 tot 13 jaar).

Kinderen van 4 tot 13 jaar spelen op de buitenschoolse opvang (BSO) van BLOS in een veilige en vertrouwde omgeving. Na school kan je kind bij ons lekker ontspannen, maar vooral veel toffe dingen doen. Want bij BLOS is elke dag een avontuur.

Avonturen zijn belevenissen. Ze maken indruk en blijven je later bij. Jouw zoon of dochter maakt zelf de keuze hoe het zijn vrije tijd bij ons op de BSO invult. We geven de ruimte, maar dagen ook uit om op ontdekking te gaan. Te experimenteren, nieuwe vaardigheden op te doen en talenten te ontdekken. Bij de BSO van BLOS is er altijd wel iets leuks te doen. De middagen vliegen voorbij!

Nieuwsgierig geworden? Neem eens een kijkje op de locatiepagina van  de buitenschoolse opvang.

BLOS kinderopvang

Lisanne Remmers
Locatiecoordinator Blos Dopheide
www.blos.nl
088 401 03 04

Verlof, naar de dokter of ziek

Verlof wordt alleen in uitzonderlijke situaties toegekend. Het moet worden aangevraagd bij de directie. U kunt daarvoor dit verlof-formulier gebruiken.

Als uw kind naar de (tand)arts moet, meldt u dat dan alstublieft van tevoren.

Ziekmeldingen graag tussen 8.00 en 8.20 uur (graag via Parro, telefonisch of met een briefje).

Privacy en privacyreglement

Op de Gabrie Mehenschool gaan we (conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)) zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We leggen in onze administratie gegevens vast die nodig zijn om kinderen onderwijs te kunnen geven en ze te kunnen begeleiden. We registreren hun resultaten en doen verslag van de begeleiding. We slaan deze gegevens beveiligd op en niet iedereen mag er zomaar bij. We controleren jaarlijks of ze nog kloppen.

We gebruiken op school ook digitaal leermateriaal. De leveranciers van dat materiaal ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Leerlinginformatie delen we alleen met andere organisaties als ouder(s)/verzorger(s) daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling wettelijk verplicht is.

Hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen staat in het privacyreglement. U kunt dit bij de directie opvragen. Natuurlijk kunt u daar ook terecht met uw vragen over privacy.

Foto’s

Als wij foto’s (laten) maken van situaties op school, zullen we u altijd vragen of u toestemming geeft voor gebruik van foto’s waar uw kind op staat. We vragen ouders ook om zorgvuldig om te gaan met beeldmateriaal dat zij maken van situaties op school.

Meer details in de schoolgids

2023-2024