header-school

Praktische informatie

Schooltijden

We werken met het vijf-gelijke-dagen-model: we beginnen alle dagen om 8.30 uur en eindigen om 14.15 uur. De kinderen lunchen op school, met hun leerkracht.

De groepen 1 tot en met 4 hebben vier gelijke dagen, zij zijn op vrijdag om 12.00 uur uit.

Vakanties, vrije en studiedagen en jaarkalender

Amersfoort ligt in de vakantiespreidingsregio midden. Wij volgen deze richtlijnen. Daarnaast hebben onze leerlingen vrij op de studiedagen van het team.

Vakanties en vrije dagen

Voorjaarsvakantie24 februari t/m 28 februari 2020
Goede Vrijdag10 april 2020
Tweede paasdag13 april 2020
Meivakantie27 april t/m 5 mei 2020
Hemelvaart21 mei t/m 22 mei 2020
Pinkstervakantie1 juni t/m 5 juni 2020
Zomervakantie20 juli t/m 28 augustus 2020

Jaarkalender

Klik hier voor Kalender 2019- 2020 Gabrie Mehenschool

Buitenschoolse opvang

In ons schoolgebouw zit ook de buitenschoolse opvang van BLOS. Wij werken intensief met hen samen. Dat biedt rust voor uw kinderen en gemak voor u.

Dagelijks vangen kundige en betrokken BLOS-medewerkers na schooltijd uw kind(eren) op. De BSO is geopend tot 19.00 uur.

BLOS biedt ook voorschoolse opvang. U kunt als starttijd 7.00 uur of 7.30 uur kiezen.

In de schoolvakanties en tijdens vrije schooldagen gaat BLOS om 7.30 uur open.

Er zijn in de wijk meer organisaties die buitenschoolse opvang aanbieden op hun eigen locatie. U bent uiteraard vrij zelf een keuze te maken.

U vindt de contactgegevens van BLOS en de andere organisaties voor BSO achter in de schoolgids.

Verlof, naar de dokter of ziek

Verlof wordt alleen in uitzonderlijke situaties toegekend. Het moet worden aangevraagd bij de directie. U kunt daarvoor dit verlof-formulier gebruiken.

Als uw kind naar de (tand)arts moet, meldt u dat dan alstublieft van tevoren.

Ziekmeldingen graag tussen 8.00 en 8.20 uur (graag telefonisch of met een briefje).

Privacy en privacyreglement

Op de Gabrie Mehenschool gaan we (conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)) zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We leggen in onze administratie gegevens vast die nodig zijn om kinderen onderwijs te kunnen geven en ze te kunnen begeleiden. We registreren hun resultaten en doen verslag van de begeleiding. We slaan deze gegevens beveiligd op en niet iedereen mag er zomaar bij. We controleren jaarlijks of ze nog kloppen.

We gebruiken op school ook digitaal leermateriaal. De leveranciers van dat materiaal ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. Leerlinginformatie delen we alleen met andere organisaties als ouder(s)/verzorger(s) daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling wettelijk verplicht is.

Hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen staat in het privacyreglement. U kunt dit bij de directie opvragen. Natuurlijk kunt u daar ook terecht met uw vragen over privacy.

Foto’s

Als wij foto’s (laten) maken van situaties op school, zullen we u altijd vragen of u toestemming geeft voor gebruik van foto’s waar uw kind op staat. We vragen ouders ook om zorgvuldig om te gaan met beeldmateriaal dat zij maken van situaties op school.

Meer details in de schoolgids

2018-2019