header-school

Onze pedagogische aanpak

Onze pedagogische methodiek is gebaseerd op het gedachtegoed van de Amerikaan Stephen Covey, bekend van zijn managementboek De 7 eigenschappen van effectief leiderschap. Daarnaast vlechten we de principes van De Vreedzame School door de dagelijkse praktijk van onze school.

The Leader in Me

Deze pedagogische methodiek, met de naam The Leader in Me, ontwikkelt persoonlijk leiderschap bij kinderen. Daarmee bedoelt Covey dat je leiding geeft aan jezelf, dat je inzicht krijgt in jezelf en in je relatie met de ander, en dat je zicht krijgt op je verantwoordelijkheid in sociale situaties.

Om dat concreet te maken werken we van groep 1 tot en met 8 met De boom van de 7 gewoonten.

De wortels

De wortels van een boom maken dat hij stevig staat, niet zomaar omvalt. Daarom beginnen we altijd bij de wortels, dat wil zeggen bij de leerlingen zelf. De eerste drie gewoonten gaan over henzelf:

  • Gewoonte 1, wees proactief > maak je eigen keuzes
  • Gewoonte 2, begin met het einddoel voor ogen > maak een plan
  • Gewoonte 3, belangrijke zaken eerst > eerst werken, dan spelen

Als je werkt aan jezelf, behaal je overwinningen op jezelf. Je wordt steviger en kunt sociale situaties aan.

De stam

De stam staat symbool voor jou en je relaties met anderen. Vanuit jezelf ga je op weg naar de ander, naar ‘samen’. Daarover gaan de volgende drie gewoonten:

  • Gewoonte 4, denk win-win > zoek naar voordeel voor iedereen, zodat de ander ook ruimte krijgt
  • Gewoonte 5, eerst begrijpen, dan begrepen worden > luister met je oren én je hart: eerst luisteren, dan pas reageren
  • Gewoonte 6, creëer synergie > zoek samenwerking: twee losse ideeën leiden vaak tot een derde, nóg beter idee

De kruin

Een goed gewortelde boom, met een stevige stam en takkenbos, komt tot bloei en groeit steeds groter. Maar dat gebeurt alleen als hij gevoed wordt: licht krijgt en af en toe een regenbuitje op z’n kruin. Vertaald naar onze leerlingen: je kunt alleen goed werken en leren als je goed voor jezelf zorgt:

  • Voed je lijf, door gezond te eten, te sporten en op tijd naar bed te gaan.
  • Voed je hoofd, door mooie boeken lezen of naar muziek te luisteren.
  • Voed je hart, door mensen op te zoeken die je lief zijn, of inspireren.
  • Voed je ziel, door naar de kerk te gaan, te mediteren of rust te vinden in de natuur.

Hierover gaat gewoonte 7: houd de zaag scherp. Deze gewoonte leert leerlingen dat evenwicht het beste voelt. Zoals Covey het zegt: ‘Als je alsmaar door zaagt, wordt je zaag bot en kost het zagen steeds meer energie. Neem ook tijd om je zaag te slijpen, dan kun je daarna weer fluitend verder zagen.’

Leerlingen die werken met de gewoonten van The Leader in Me krijgen vanuit een positief zelfbeeld ruimte en tijd om verantwoorde keuzes te maken, voor henzelf en de ander, en ontwikkelen zich zo tot een compleet mens. Dat vat Covey samen met de zin: Het beste wat je kunt worden, is jezelf.”

Vreedzame school

De Gabrie Mehenschool is een Vreedzame School, waar de klas en de school worden gezien als een leefgemeenschap waarin de kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen. Waarin kinderen ook leren wat het betekent om een democratisch burger te zijn: je staat open voor verschillen tussen mensen en kunt die overbruggen, je kunt conflicten vreedzaam oplossen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang, en je neemt verantwoordelijkheid voor de gemeenschap (~ gewoonte 6).

We willen dat onze leerlingen zelfstandige mensen worden die eigen keuzes kunnen maken (~ gewoonte 1) en zelfstandig problemen kunnen oplossen (~ gewoonte 2). In de onderbouw leren kinderen duidelijk te maken en uit te spreken wat zij niet leuk vinden, hun gevoel hierbij te benoemen en in oplossingen te denken. In de midden- en bovenbouw maken we gebruik van mediatoren (~ gewoonte 4). Zij hebben geleerd te bemiddelen bij conflicten (~ gewoonte 5). Als kinderen niet meer zelfstandig uit hun problemen komen, kunnen zij bij de mediatoren terecht. Als kinderen er ook met de mediatoren niet uitkomen, helpt de leerkracht hen verder.

Een dagelijks terugkerend onderdeel van de dag zijn de groepsvergaderingen. Een leerling uit elke groep zit in de schoolbrede leerlingenraad. Daar worden vragen en opmerkingen uit de groepen behandeld (~ gewoonte 6). Uitkomsten worden weer besproken in de eigen groep.

Zo mogen kinderen meedenken en meepraten en hun invloed laten gelden. We leren de kinderen daarbij ook dat er grenzen zijn aan wensen of ideeën (~ gewoonte 3).

Boom-van-zeven-gewoontes