Header-ouders

Activiteitencommissie en hulpouders

De activiteitencommissie bestaat uit een groep enthousiaste ouders en twee teamleden. Zij zetten zich ervoor in om, samen met het team en de ouders, een groot aantal praktische zaken goed te regelen (excursies, schoolreisjes, sinterklaas-, kerst- en paasviering, afscheid groep 8, sportdag, avondvierdaagse, eindfeest).

De activiteitencommissie heeft een lijst met hulpouders. Die worden benaderd als er hulp nodig is. U kunt zich als hulpouder opgeven bij de secretaris van de AC. Bij grote activiteiten doet de AC vaak een extra oproep voor hulpouders.

De penningmeester van de AC int de vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisgeld. 

De activiteitencommissie vergadert zo’n 6x per jaar.

Het mailadres van de activiteitencommissie vindt u achter in de schoolgids.

Meer details in de schoolgids

2023-2024