Header-ouders

Ouderraad en hulpouders

De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders en twee teamleden. Zij zetten zich ervoor in om, samen met het team en de ouders, een groot aantal praktische zaken goed te regelen (excursies, schoolreisjes, sinterklaas-, kerst- en paasviering, afscheid groep 8, sportdag, avondvierdaagse, eindfeest).

De ouderraad heeft een lijst met hulpouders. Die worden benaderd als er hulp nodig is. U kunt zich als hulpouder opgeven bij de secretaris van de OR. Bij grote activiteiten doet de OR vaak een extra oproep voor hulpouders.

De penningmeester van de OR int de vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisgeld. 

De ouderraad vergadert zo’n 6x per jaar.

Het mailadres van de ouderraad vindt u achter in de schoolgids.

Meer details in de schoolgids

2019-2020