header-onderwijs

Passend onderwijs

Onze school is klassikaal georganiseerd. Dat betekent niet dat alle kinderen op ieder moment op hetzelfde niveau werken. In de klas krijgen ze de leerstof die bij hen past. We werken dan ook afwisselend klassikaal, in groepjes met verschillende leerstof, en met individuele opdrachten waaraan ze zelfstandig werken.

Extra ondersteuning of extra uitdaging

Soms heeft een kind extra ondersteuning nodig. Die ondersteuning krijgt het dan van de eigen leerkracht, die verlengde instructie geeft aan de ‘instructietafel’. De ondersteuning kan ook buiten de klas worden gegeven, door een andere leerkracht of een onderwijsassistent.

Voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben, is er op onze school een doorlopend, uitdagend programma: een keer per week krijgen zij buiten de groep instructie en begeleiding van een leerkracht, onderwijsassistent of ouder.

Daarnaast zijn er buiten de school ook extra mogelijkheden:

  • De Prachtklas, voor achtstegroepers die meer praktisch leren, in samenwerking met vmbo Het Element
  • De Plusklas, voor hoogbegaafde leerlingen uit groep 7 en 8, samen met het Farel College
  • De Masterclass, voor leerlingen van groep 8 die zeer waarschijnlijk uitstromen op VWO+ niveau, in samenwerking met het Corderius College

Voor deze klassen wordt het kind geselecteerd door leerkracht en ib’er, in overleg met de ouder(s).

Dyslexie

Op onze school kunnen leerlingen met dyslexie (vanaf groep 5) werken met Kurzweil 3000. Deze software helpt hen met spellen en schrijven, met technisch en begrijpend lezen en met ‘scannen’ van een tekst. Dankzij het programma kunnen ze zelfstandig werken, dat is goed voor hun leerprestaties en hun motivatie.

Zorgplan en ondersteuningsplan

In ons Zorgplan beschrijven we hoe we ervoor zorgen dat ieder kind op onze school het bij hem of haar passende onderwijs krijgt. Passend onderwijs geven kunnen we niet alleen, daarvoor werken we samen met andere scholen in Amersfoort en omgeving, in het Samenwerkingsverband de Eem.

In het Ondersteuningsplan van dit samenwerkingsverband staat wat De Eem scholen te bieden heeft en welke afspraken de schoolbesturen in de regio met elkaar hebben gemaakt over de ‘basisondersteuning’, dat is de onderwijszorg die een school aan alle leerlingen moet kunnen bieden.

Deze afspraken gaan onder meer over:

  • ondersteuning voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie
  • toegankelijke schoolgebouwen, aangepaste werkruimtes en hulpmiddelen voor leerlingen die dat nodig hebben
  • programma’s en methodes voor sociale veiligheid (onder meer Antipestbeleid) en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen
  • een protocol voor medische handelingen

Speciaal (basis)onderwijs

Als na intensieve begeleiding en hulp blijkt dat het op onze school niet lukt passend onderwijs te bieden, besluiten we, na onderzoek door deskundigen (orthopedagoog, GZ-psycholoog) en samen met de ouders, wat het beste is voor het kind. Binnen onze stichting is een overstap naar de Koningin Wilhelminaschool mogelijk, maar ouders kunnen natuurlijk ook voor een andere school voor sbo of so kiezen.

Zie voor details van alle facetten van passend onderwijs hoofdstuk 4 van onze schoolgids.

Meer details in de schoolgids

2023-2024