header-onderwijs

Kleuters

Jonge kinderen leren vooral door te spelen. Via thema’s bieden we de kinderen activiteiten aan die hen helpen een stapje verder te komen in hun ontwikkeling. De thema’s sluiten aan bij de nieuwsgierigheid en leergierigheid van de kinderen. In elk thema krijgen meerdere ontwikkelingsgebieden aandacht, bijvoorbeeld voorbereidend lezen, rekenen, wereldoriëntatie, motoriek en taal. Ook de creatieve vakken komen aan bod in de thema’s.

In de lokalen en de gangen van onze kleuterafdeling zijn allerlei ‘hoeken’ ingericht waarin de kinderen op hun eigen niveau kunnen spelen en leren. Voor de kinderen die wat meer aankunnen, is er een eigen aanbod.

Kleuters spelen twee keer per dag buiten. Bij slecht weer spelen ze in het speellokaal, waar ze regelmatig ook ‘gymles’ krijgen.

Interesse?

Bezoek onze school!