header-onderwijs

Midden- en bovenbouw

De ochtenden zijn gereserveerd voor leervakken als lezen, taal, spelling en rekenen.

’s Middags ontdekken de leerlingen de wereld via vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.

Verder is er ruimte voor creatieve vakken als tekenen en handvaardigheid, drama en muziek.

Alle groepen krijgen twee keer per week gym, van hun eigen leerkracht.

Media-educatie, Engels en verkeer maken het pakket compleet.

Voor de gebruikte methodes per vak, zie hoofdstuk 2 van onze schoolgids.

Meer details in de schoolgids

2023-2024