Header-ouders

Onze ouders

Samen maken we de school, u bent als ouders net zo welkom op school als uw kind(eren). Wij investeren dan ook graag in ouderbetrokkenheid. Ook omdat kinderen zich gelukkiger voelen, hun talenten beter kunnen ontplooien en betere resultaten behalen, wanneer ze thuis worden ondersteund en gemotiveerd voor school.

We werken aan de ontwikkeling van uw kind en doen dat graag samen met u. We hebben daarom regelmatig contact met u over de ontwikkeling van uw kind, op ouderavonden en in persoonlijke gesprekken.

Daarnaast zijn we blij met het enthousiasme van ouders die onze teams ondersteunen, zowel binnen het onderwijs (bijvoorbeeld als leesouder) als daarnaast, in de medezeggenschapsraad en in de activiteitencommissie.

Startgesprek, informatieavond en rapportgesprekken

In de eerste weken van het schooljaar nodigen we u uit voor een startgesprek met de leerkracht, om vertrouwen en verbondenheid te creëren. Tijdens dit gesprek maken we afspraken over ons contact: op basis van de ontwikkelingsbehoefte van de leerling spreken leerkracht, ouder(s) en leerling de frequentie en vorm van het contact af.

Tijdens het startgesprek en het rapportgesprek in februari verwachten wij alle ouders en (vanaf groep 3) alle kinderen.

In de vijfde en zesde schoolweek houden we onze jaarlijkse interactieve informatieavond, over algemene en praktische zaken in de school en in de groepen.

Natuurlijk kunt u ook altijd tussendoor met uw vragen, opmerkingen of tips bij de leerkracht of de directie terecht.

Informatiebronnen

Wij houden u op verschillende manieren op de hoogte van actuele schoolzaken:

Parro-appIn een beschermde omgeving blijft u als ouder op de hoogte van leuke én belangrijke schoolzaken, zo ontvangt u bijv. foto’s van de groep.
Ouderportaal ParnasSyspermanent
Gabrief1x per maand
Jaarkalenderelk nieuw schooljaar een nieuwe jaarkalender
Schoolgidselke twee jaar een nieuwe schoolgids

Vragen, opmerkingen en klachten

We staan altijd open voor vragen en opmerkingen. Komt u vooral naar ons toe.

Mocht u het gevoel hebben dat we er niet uitkomen, dan zijn er stapsgewijs mogelijkheden om zaken op te lossen. Zie daarvoor de pagina Klachtenregeling op de website van Stichting PCBO Amersfoort. Daar vindt u ook het protocol rond Schorsing en verwijdering.

Interesse?

Bezoek onze school!